Miehen sterilisaatio eli vasektomia

Yleensä ajatus miehen sterilisaatiosta eli vasektomiasta herää, kun lapsiluku on täynnä. Joskus myös lapseton mies voi haluta sterilisaation, kun on varma siitä, ettei halua lisääntyä jatkossakaan.

Sisältö

Muutamia syitä haluta miehen sterilisaatio eli vasektomia ovat:

 • Lapsiluku on täynnä
 • Perinnöllisyystekijöissä on jotakin, jota ei terveydellisistä syistä halua välittää biologisille lapsille
 • Mies on varma siitä, ettei halua lisääntyä
 • Mies haluaa varman ehkäisyn ja tietää, ettei lisääntymistarvetta ole. (Huom! Sterilisaatio ei ehkäise sukupuolitautien tarttumista)

Millä perusteilla sterilisaation saa Suomessa?

Sterilisaation saa mies, joka täyttää tietyt kriteerit. Näitä ovat:

 • Ikä 30 vuotta tai enemmän
 • Alaikäisiä lapsia on henkilöllä tai hänellä yhdessä aviopuolisonsa kanssa 3 tai enemmän

Hyväksyttäviä syitä ovat myös:

 • On syytä olettaa, että biologisille lapsille kehittyisi tai heillä olisi vaikea sairaus tai ruumiinvika (Tähän tarvitaan Valviran lupa)
 • Sairaus tai joki siihen verrattavissa oleva syy vaikeuttaa merkittävästi kykyä huolehtia lapsista /Tähän tarvitaan Valviran lupa)
 • Kun henkilö pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa

Suomessa ei siis tehdä sterilisaatiota täysin yksilön omasta toivomuksesta, vaan toimenpiteeseen täytyy hakea. Sterilisaatio on ainoa ehkäisymenetelmä, jota säädellään lailla. Tämä perustuu päätökseen lopullisuuteen.

Mikäli tilanne on esimerkiksi se, että sinulla on kaksi lasta ja olet täyttänyt 30 vuotta, haet sterilisaatioon ikäsi perusteella ja siksi anot operoivan lääkärin lupaa. Operoiva lääkäri on siis viime kädessä se, joka päättää siitä, saatko luvan, ei työterveyslääkärisi.

Steriloimislaki sanoo 30 vuoden ikäehdosta seuraavasti: ”Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan lääkärin sekä muun lääkärin antama kirjallinen lausunto, jossa he tarkasti ilmoittavat toimenpiteen syyt ja yksimielisesti toteavat tarvittavien edellytysten olevan olemassa.”

Tätä kohtaa laissa on tulkittu moninaisesti. Jotkut ovat sitä mieltä, että pelkkä 30 vuoden ikä riittää, mutta käytännössä näin ei ole. Vasektomiaan vaaditaan harkittuja, ns. Järkiperäisiä syitä, joita voi joutua seikkaperäisestikin perustelemaan lupaa hakiessaan. Voi hyvin olla, että yksi lääkäri evää hakemuksesi, mutta toinen lääkäri hyväksyy sen. Joskus voi olla vaivan arvoista vaihtaa kielteisen päätöksen jälkeen lääkäriä ja katsoa, riittävätkö perusteesi.

Puoltavia syitä voivat olla esimerkiksi se, että lapsia on jo edes yksi tai kaksi sen sijaan, että olisit lapseton mies. Toinen peruste voi olla se, että puolisollasi on erittäin hyvä peruste välttää raskauttaa mutta miehen sterilisaatio on helpompi ja teille mieluisampi vaihtoehto kuin naisen sterilisaatio. Kolmas peruste voi olla, että edelliset raskaudet tai yksikin synnytykseen asti johtanut raskaus on ollut niin vaikea, että uusi raskaus aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Neljäs peruste voi olla, että hormonaalinen ehkäisy ei jostakin perustellusta syystä ole teille pariskuntana vaihtoehto.

Kuten huomaat, monet yleensä hyväksytyistä perusteista ovat parisuhdekeskeisiä. Se voi tuntua ärsyttävältä, mutta asialle on myös perusteensa. Sterilisaatiolle vaaditaan harkitut syyt, jotka ovat helpoimmin todennettavissa lapsiperheissä ja parisuhteissa, joissa sterilisaatiota perustellaan molempien kumppaneiden hyvinvoinnilla. Eräs puute nykyisessä laissa on suora viittaus avioliittoon eli laki ei tunnista usealapsisen perheen tilannetta, jos pariskunta ei ole naimisissa.

Älä suotta tulkitse lääkärin kanssa keskustelua ja hänen esittämiään kysymyksiä merkkinä vastahankaisuudesta – on lääkärin tehtävä puhua potilaan kanssa siitä, millä perusteilla tämä haluaa sterilisaation ja varmistaa, että potilas ymmärtää, mitkä ovat toimenpiteen seuraukset. Steriloimislaki vaatii, että lääkäri kertoo sinulle muista ehkäisyvaihtoehdoista ja varmistaa, että sinulla on riittävät tiedot asiasta. On odotettavissa, että jos haet sterilisaatiota lapsettomana miehenä, lääkäri haluaa varmistaa sinun todella miettivän asiaa kunnolla, jotta et tule katumaan päätöstäsi.

Jos olet selvillä sterilisaatiosta toimenpiteenä ja olet varma asiastasi, sinulle todennäköisesti myönnetään lupa operaatioon. On ainoastaan hyvä asia, että lääkärin kanssa käydään kunnon keskustelu ennen luvan myöntämistä. Sterilisaatio on vaikea perua ja usein se ei onnistu.

Mihin otan yhteyttä, kun haluan sterilisaation?

Kun päätät hakea lupaa sterilisaatioon eli vasektomiaan, ota ensin yhteyttä työterveyslääkäriin tai terveyskeskuksen lääkäriin, joka laittaa hakemuksesi eteenpäin. Lääkärin kanssa keskustellaan ja tämän tulee puoltaa hakemustasi. Kun hakemus lähetetään eteenpäin, operoiva lääkäri tekee tilanteesta vielä oman arvionsa. Hakemuksen kulku riippuu siitä, millä perusteilla haet lupaa vasektomiaan.

Jos operoiva lääkäri puoltaa sterilisaatiota, tieto lähetetään kirjeitse kotiin. Kirjeessä on yleensä jo valmiina varattu aika sterilisaatiolle. Ajankohtaa voi muuttaa, mikäli se ei sovi. Ajanvarauksesta riippumatta potilaalla on myös oikeus perua toimenpide milloin tahansa, jopa juuri ennen leikkauksen aloittamista.

Olen naimisissa. Tarvitsenko puolisoni luvan sterilisaatioon?

Et tarvitse. Sinulla on oikeus tehdä päätös itsenäisesti. Useimmiten päätöksen tekevät pariskunnat yhdessä ja konsultaatioihin lääkärin kanssa otetaan erittäin mieluusti paikalle myös puoliso. On hyvä, että molemmat tietävät millaisesta operaatiosta vasektomiassa on kyse ja mitkä sen seuraukset ovat.

Steriloimislain mukaan mikäli olet avioliitossa, puolisollesi on varattava tilaisuus osallistua konsultaatioon, jossa steriloimista koskevat asiat käydään läpi.

Vaikka lain puolesta saat tehdä sterilisaation vaikka puolisollesi mitään ilmoittamatta, ethän tee niin. Parisuhteessa kumppanilla on oikeus tietää asiasta, jolla on vaikutus teidän molempien elämään. Puolison lupaa et kuitenkaan tarvitse, kun teet omaa kehoasi koskevan päätöksen.

Vasektomian hyödyt

Miehen sterilisaatio on lopullinen valinta. Kun päätös on tehty, se on useimmiten hyvin tyydyttävä ratkaisu. Satunnaisissa suhteissa vasektomia ei poista tarvetta kondomiehkäisyyn, sillä vasektomia ei tietenkään estä seksiteitse tarttuvien tautien liikkumista. Silloinkin se antaa kuitenkin varmuuden siitä, että kumppani ei voi tulla raskaaksi, vaikka kondomin ehkäisyteho pettäisi -kuten joskus käy- tai kondomi sattuu menemään rikki.

Vakituisessa parisuhteessa vasektomia tuo seksielämään paljon vapautta. Kun ehkäisy on varma, seksielämä on yleensä vapautuneempaa ja koetaan helpommaksi kuin ennen vasektomiaa.

Hormonaalinen ehkäisy, jota monet naiset käyttävät, aiheuttaa usein erilaisia sivuoireita, esimerkiksi seksuaalista haluttomuutta tai emättimen kuivuutta. Miehen sterilisaatiovoi vapauttaa pariskunnan tällaisista hyvin yleisistä ongelmista. Kun naisen hormonitoiminta palaa normaaliksi hormoniehkäisyn lopettamisen myötä, seksuaalinen halu nousee usein hyvin nopeasti korkeammalle tasolle.

Kun hormonaalisen ehkäisyn tai kondomiehkäisyn tarvetta ei enää ole, seksielämä saattaa tämänkin takia vilkastua. Vasektomian myötä on helpompi antautua hetkeen ja nauttia seksistä missä ja milloin vain, kun ehkäisyasiaa ei tarvitse erikseen miettiä. Valtaosa vasektomian tehneistä miehistä ja heidän kumppaneistaan on valintaansa erittäin tyytyväisiä. Naisen ei tarvitse huolehtia päivittäisestä pillerin muistamisesta tai siitä, ovatko pillerit mukana vaikka mökki- tai ulkomaan reissulla. Samoin hormonaalisten ehkäisyvaihtoehtojen toimimattomuus, jota ilmenee karkeasti ottaen muutamia prosentteja kussakin vaihtoehdossa, voidaan unohtaa. On olemassa tapauksia, joissa siemenjohtimen päät ovat kasvaneet uudelleen yhteen, mutta nykyisin vasektomia tehdään vakiintuneesti siten, että siemenjohdinten kärjet poltetaan, jotta ne eivät voi kasvaa takaisin yhteen.

Miehen sterilisaatio on hyvin helppo toimenpide, toisin kuin naisen sterilisaatio. Yhä useammin sterilisaatio onneksi tehdäänkin pariskunnasta miehelle eikä naiselle. Operaation riskit ovat käytännössä olemattomat, vaikka toki mihin tahansa kirurgiseen operaatioon sisältyy aina mahdollisia riskejä.

Miehillä vasektomia ei myöskään vaikuta hormonitoimintaan millään tavalla, kun taas naisten sterilisaatioita tutkittaessa on saatu ristiriitaista tietoa siitä, vaikuttaako sterilisaatio kehon hormonitoimintaan. Pahimmillaan naisen sterilisaatio saattaa aiheuttaa kehossa jopa ennenaikaiset vaihdevuodet, joita on tarpeen lääkitä vuosikymmeniä.

Mitä sterilisaatiossa tehdään?

Miehen sterilisaatio tehdään paikallispuudutuksessa päiväkirurgisena toimenpiteenä. Leikattava alue puudutetaan. Operaatio kestää usein alle puoli tuntia.

Miehen sterilisaatiossa siemenjohdin katkaistaan ja siitä leikataan n. yhden senttimetrin mittainen pala pois. Tämän jälkeen siemenjohtimen päät poltetaan, jotta päät eivät ajan mittaan pääse kasvamaan jälleen yhteen ja aiheuta ehkäisytehon loppumista.

Sterilisaatio tehdään päiväkirurgisesti eli pääset pois sairaalasta pian operaation jälkeen. Saat särkylääkettä mukaasi ja sinulla on oltava mukanasi joku, joka voi ajaa autoa ja saattaa sinut kotiin.

Sattuuko miehen sterilisaatio?

Ennen operaatiota alue puudutetaan ja usein potilaalle annetaan myös rauhoittavaa lääkettä, mikäli tämä on hermostunut tai toivoo rauhoitusta. Puudutusaine laitetaan neulalla, joka tuntuu pienenä pistona, mutta ei ole kivulias.

Tiedän tapauksen, jossa leikattava alue puudutettiin, mutta potilas ilmoitti tuntuvan pistäessä vielä kipua, joten puudutusainetta lisättiin ja odotettiin sen vaikutusta vielä hetki. Tämän jälkeen operaatio meni täysin kivutta ja operaation koko kesto oli noin kymmenen minuuttia.

Jälkeenpäin leikattu alue on todennäköisesti arka ja särkylääkkeen, yleensä ihan tavanomaisen Buranan, nappaaminen pari-kolme kertaa päivässä yhden tai kahden päivän ajan, on tarpeen. Sen kummempaa kivunhoitoa ei kuitenkaan tarvita. Leikkaushaava on todella pieni ja alue rauhoittuu hyvin nopeasti. Muistathan antaa haavan parantua rauhassa ja pidät alueen puhtaana suihkuttamalla sitä pelkällä vedellä.

Et tarvitse sairauslomaa töistä, ellei työsi ole erityisen fyysistä. Mikäli saikulle tuntuu olevan tarvetta, maksimissaan kaksi päivää riittää. Sairaslomaa ei leikkaava lääkäri kuitenkaan kirjoita, vaan saikun joutuu hakemaan työterveydestä leikkauksen jälkeen.

Vaikuttaako sterilisaatio seisokkiin tai sperman määrään?

Ei. Sterilisaatio ei vaikuta mitenkään erektion saamiseen tai kestävyyteen.

Se ei myöskään vaikuta siemennesteen määrään. Vain pieni osa siemennesteestä on siittiöitä. Muuten siemenneste koostuu muista aineista, kuten valkuaisaineesta. Siittiöt tulevat normaalisti siemennesteeseen kiveksistä, mutta muu siemenneste tulee eturauhasesta. Myös hormonitoiminta säilyy ennallaan. Sterilisaatiossa katkaistaan vain siittiöiden kulku siemensyöksyn mukana ulos kehosta – siittiötuotanto pysyy siis ennallaan. Siittiöt vain eivät pääse siemennesteeseen.

Miehen sterilisaatio eli vasektomia vaikuttaa tutkimusten mukaan vain siten, että itse asiassa seksuaalinen aktiivisuus lisääntyy. Tämä selittyy muun muassa sillä, että kun ehkäisy on vasektomian myötä varma, on seksielämä kumppanin kanssa huolettomampaa.(Lähde: Guo ym. Relationship between vasectomy and sexual frequence. J Sex Med 2015;12:1905-1910)

Milloin ehkäisyteho alkaa?

Leikkauksen jälkeen on odotettava vähintään kolme kuukautta ja 10 siemensyöksyä ennen näytteenantoa. Näytteenanto tarkoittaa spermanäytettä, joka tutkitaan sairaalassa.

Mikäli muutama kuukausi operaation jälkeen otettavasta näytteestä ei löydy eläviä siittiöitä, todetaan ehkäisyteho alkaneeksi. Sterilisaatiosta aina näytteenannon tulosten saamiseen asti on käytettävä muuta ehkäisyä, kuten kondomia.

Mitä sterilisaatio maksaa?

Miehen sterilisaation hinta vaihtelee alueittain. Jos toimenpide tehdään julkisella puolella eli saat lähetteen lääkäriltä sairaalaan, sterilisaatio maksaa noin 100 euroa. Tämän lisäksi on esi- ja jälkitutkimukset, jotka maksavat vähintään poliklinikkamaksun verran eli muutamia kymmeniä euroja. Kokonaishinnaksi tulee siis alle 200 euroa.

Miehen sterilisaatio voidaan tehdä myös yksityisellä toimijalla, jolloin sterilisaation hinta on noin 500-800 euroa. Yksityiselläkin puolella hinnat toki vaihtelevat jonkin verran ja tässä esitetyt hinnat ovat keskimääräisiä.

Kuinka nopeasti pääsen sterilisaatioon?

Julkisella puolella jonotusaika on muutamasta kuukaudesta vuoteen. Yksityisellä puolella voit päästä sterilisaatioon kuukaudenkin sisällä.

Entä jos tulen katumapäälle?

Muutama prosentti sterilisaation tehneistä miehistä katuu leikkausta myöhemmin. Sterilisaatio eli vasektomia voidaan yrittää purkaa, mutta nämä tulokset ovat melko heikkoja. Arviolta n. 50 % purkuoperaatioita onnistuu ja hedelmällisyys palautuu. Tämä on tosin melko optimistinen arvio. Sterilisaatiota ei tehdä väliaikaiseksi tarkoitettuna ehkäisykeinona, vaan se tulee aina valita lopullisena päätöksenä.

Jotkut tallettavat spermaa lapsettomuusklinikan spermapankkiin ennen sterilisaation tekemistä. Tämä on pieni takaportti sille, jos jostakin syystä kuitenkin jonain päivänä tarvitsee siittiöitään. Pakastettua spermaa voidaan käyttää hedelmöityshoidossa, joskin sen todennäköisyys onnistua ei luonnollisestikaan ole sama kuin yhdynnässä tapahtuvan hedelmöittymisen. Hedelmöityshoito on myös kallista.

Älä suunnittele sterilisaatiota sillä ajatuksella, että kun haluat jonain päivänä lapsia, asia hoituu talletetulla spermalla. Talletus spermapankkiin on fiksu ajatus, joka maksaa noin 500 euroa (sisältää viiden vuoden talletuksen ja ennen näytteenottoa vaadittavat sukupuolitautitestit). Talletuksella voi välttää mahdollisen katumuksen myöhemmin. On silti hyvä muistaa, että keinohedelmöitys ei ole helppoa saati halpaa eikä sen onnistumiseen kannata liikaa luottaa.

Steriloimislaki kokonaisuudessaan osoitteessa  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700283

5/5 - (3 votes)

You may also like

1 kommentti

 1. Kun lapsiluku on täynnä, sterilisaatio on huoleton ehkäisy.
  Nyt on aika kannattaa ja jakaa kansalaisaloitetta itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi.
  ”Steriloimislain ikäraja pohjoismaiseksi eli 25 vuotta ja lapsiluvuksi kaksi lasta”
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2401

  Nykylain 30 vuotta tai kolme lasta on holhoavaa vanhanaikaista lainsäädäntöä.